Trasovanie potrubia za dobré ceny

Trasovanie potrubia je unikátna technológia

Trasovanie potrubia – lokalizácia kanalizácie je efektívna metóda zistenie problémov vo Vašej kanalizácii. Ak chcete zistiť, kde je uložená kanalizácia, nemusíte rozkopať celý pozemok – táto unikátna technológia Vám to prezradí.

Lokalizácia potrubia

Aby sme ponúkli čo najkomplexnejšie služby, máme k dispozícii aj unikátnu technológiu na trasovanie potrubia. Pomocou inšpekčnej kamery dokážeme nájsť miesto vo Vašej kanalizácii, ktoré je problémové bez nutnosti výkopových a zemných prác. Trasovanie kanalizácie je možné využiť pre nájdenie kanalizačného potrubia a následne zmapovať jeho vedenie pod zemou s výpočtom hĺbky kde sa odpadové vedenie nachádza. Trasujeme odpadové potrubie pomocou kanalizačnej kamery, ktorá má zabudovanú sledovaciu sondu. Pomocou prijímača nájdeme trasu kadiaľ kanalizácia vedie, prípade vytrasujeme určité miesto v kanalizácii. Pri trasovaní sa používa súčasne prehliadka kanalizácie, kamera sníma obraz prehliadky na monitor, z ktorého vieme spraviť aj kvalitný záznam.

Okrem bežných porúch vieme odhaliť aj rizikové úseky kanalizácie, zlé spádovanie, zúženie prietoku rúry, deformácie, závaly, prípadne neodborne nainštalovaný odtok. Nájdenie konkrétneho miesta potom výrazne obmedzí materiálový a časový rozsah a prípadné stavebné opravy. Rovnako Vám zabezpečíme aj záznam z nahrávania celého trasovacieho úkonu.

Výsledkom lokalizácie potrubia je zistenie reálneho technického stavu kanalizácie. Zistenie závad a porúch na kanalizácii, umiestnenie kanalizačných prípojok a pod. Toto mapovanie je možné využiť pri príprave návrhu opravy, odovzdanie kanalizácie dodávateľovi. Trasovanie potrubia je vďaka unikátnej technológii ľahko dostupná služba, ktorá odhalí poruchy v kanalizácii. Problémom sa tak dá predísť za zlomok ceny skutočných nákladov alebo zabrániť majetkovým škodám.

Trasovanie potrubia v Trenčianskom kraji za výhodné ceny

Trasovanie potrubia poskytujeme v celom Trenčianskom kraji.

 • Trenčín
 • Trenčianske Teplice
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Stará Turá
 • Myjava
 • Nová Dubnica
 • Dubnica nad Váhom
 • Handlová
 • Ilava
 • Púchov
 • Považská Bystrica
 • Prievidza
 • Bojnice
 • Nováky
 • Partizánske
 • Topoľčany
Výsledky hľadania •